Nepenthes thoreliiNepenthes thorelii
(Photo Phill Mann)Retour